Konsultant - kontakt
501 20 40 70 info@dostudni.pl
Ponad 3000 produktów
Darmowa dostawa na wybrane
14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Zagospodarowanie ścieków w domu jednorodzinnym

Odprowadzenie ścieków z domu i ich dalsze zagospodarowanie jest równie istotne, jak doprowadzenie do niego wody. Wybór sposobu zagospodarowania ścieków powinien zależeć od lokalnych warunków przestrzenno-środowiskowych i od rachunku ekonomicznego inwestycji. Dopiero znając te elementy, można określić, czy domową kanalizację podłączy się bezpośrednio do kolektora kanalizacji miejskiej, czy gminnej, czy konieczne będzie poszukiwanie innych sposobów na zagospodarowanie ścieków.

 

Rodzaje zagospodarowania ścieków

kanał ściekowyNajprostszym z punktu widzenia użytkowników i najefektywniejszym z punktu widzenia oczyszczania ścieków sposobem ich zagospodarowania jest kanalizacja zbiorcza podłączona do oczyszczalni ścieków. Dlatego to rozwiązanie najlepiej sprawdzi się wszędzie tam, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie domów znajduje się sieć kanalizacyjna. W takim układzie ścieki trafiają bezpośrednio do kanalizacji i dalej do oczyszczalni. Taka sytuacja jest szczególnie dogodna, kiedy dom lub siedlisko znajduje się na poziomie kolektora, lub wyżej od niego. Ścieki spływają wtedy grawitacyjnie i nie wymagają dodatkowych urządzeń wspomagających. W gorszej sytuacji są domy zlokalizowane poniżej kolektora, jak to ma często miejsce na terenach pagórkowatych i górzystych. Konieczne jest wtedy wybudowanie przy domu zbiornika zbierającego ścieki i zaopatrzonego w dodatkową pompę ściekową, która okresowo przetłacza zebrane ścieki do zlokalizowanego powyżej kolektora.

 

Kiedy jednak kolektor znajduje się w odległości kilkuset metrów od domu, warto przekalkulować, czy podłączenie do niego będzie ekonomicznie uzasadnione. Podłączenie do oddalonego kolektora może bowiem wymagać dodatkowych inwestycji, takich jak kolektor tłoczny i przepompowania ścieków. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad innymi rozwiązaniami.

Najprostszym z nich jest przydomowe szambo, czyli bezodpływowy zbiornik, w którym gromadzą się nieczystości. Zbiornik taki należy regularnie opróżniać, a tym zadaniem powinno zająć się lokalne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Do opróżnienia stosuje się profesjonalne pompy z rozdrabniaczem do szamba (np. pompa WQ 10-10-0,75 Omnigena z rozdrabniaczem). Szambo jest idealnym rozwiązaniem w miejscu, gdzie w najbliższej przyszłości planuje się budowę sieci kanalizacyjnej, jako doraźne rozwiązanie na czas oczekiwania na oddanie inwestycji do użytku.

Jednak w sytuacji, kiedy nie ma żadnych perspektyw na kanalizację w najbliższym otoczeniu, warto zastanowić się nadścieki innymi rozwiązaniami. Dobrym i wartym przemyślenia rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na samym początku wymaga ona zainwestowania w infrastrukturę, jednak po pewnym czasie poniesione koszty całkowicie się amortyzują, a dalsze jej użytkowanie staje się bezkosztowe.

Pierwsza propozycja to osadnik gnilny, z którego wstępnie oczyszczone beztlenowo ścieki podlegają dalszemu oczyszczaniu. Najprostszą formą jest drenaż rozsączający, za którego pomocą podczyszczone ścieki z osadnika gnilnego są rozprowadzane w gruncie, gdzie podlegają dalszym procesom oczyszczania biologicznego. Taka metoda oczyszczania ścieków doskonale sprawdza się szczególnie na gruntach piaszczystych o dobrej przepuszczalności. Jeśli zachodzi konieczność przepompowania podczyszczonych ścieków w górę (np. rozsączanie w nasypie), wtedy bardzo dobrym wyborem będzie na przykład pompa Omnigena TP 750 BW Inox.

 

Kolejnym sposobem jest oczyszczalnia wykorzystująca aktywne złoże biologiczne, w którym następują procesy biologicznego oczyszczania wstępnie oczyszczonych ścieków. Zazwyczaj złoże takie wypełnione jest porowatym materiałem, na którego powierzchni żyją mikroorganizmy zdolne do rozkładu związków organicznych zawartych w ściekach do prostych związków nieorganicznych.

Dobrym rozwiązaniem dla domów położonych na dużych działkach jest oczyszczalnia hydrofitowa, w której do finalnego oczyszczania ścieków wykorzystuje się rośliny, najczęściej trzcinę. Ścieki, przepływając przez porośnięte roślinami złoże, podlegają biologicznej neutralizacji. Do lepszego oczyszczania ścieków można dodać złoże biologiczne jako etap przed oczyszczaniem za pomocą roślinności. Woda po przejściu przez filtr roślinny może być odprowadzania do zbiorników naturalnych, ponieważ pozbawiona jest takich pierwiastków jak azot i fosfor. Oczyszczone na złożu biologicznym ścieki można też wykorzystać do nawadniania plantacji roślin energetycznych, szczególnie wierzby, która prowadzona w formie zadrzewienia niskopiennego stanowi doskonałe źródło opału do domowego kominka lub pieca na drewno, lub zrębki.

Jak widać, możliwości zagospodarowania ścieków z domu są różne, a wybór właściwej oczyszczalni powinien być starannie przemyślaną decyzją inwestora.

Data publikacji: 25.03.2019 11:52:16

Produkty

Zaloguj się aby skomentować

Dodane do porównania:

Dodaj przynajmniej dwa produkty do porównania