Konsultant - kontakt
501 20 40 70 info@dostudni.pl
Ponad 3000 produktów
Darmowa dostawa na wybrane
14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Jak otrzymać dotację na zagospodarowanie deszczówki?

Jakie są programy dofinansowania?

Funkcjonujące obecnie programy organizowane są zarówno przez samorządy lokalne, jak i przez jednostki administracji rządowej. W ich ramach można dostać środkiPompa zatapialna Multi IP 1000 Auto 230V IBO na dofinansowanie różnych inwestycji i inicjatyw, mających na celu ograniczenie strat deszczówki przez ich spływ powierzchniowy. Zazwyczaj inwestycje te obejmują budowę instalacji zbierającej deszczówkę z rur spustowych, zbiornika do jej gromadzenia, a także urządzeń do rozprowadzania i ponownego wykorzystania wody. Dofinansowanie nierzadko obejmuje tworzenie miejsc służących do retencji wód opadowych i roztopowych, takich jak ogrody i ogródki deszczowe, oczka wodne zasilanych wodą opadową, łąki kwietne itp.

Miejsca, w których takie lokalne programy już funkcjonują, to między innymi większe miasta – Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Lublin czy Gdynia. W Warszawie dotację do 10 000 zł można dostać na wykonanie urządzeń retencyjno-rozsączajacych, takich jak studnie chłonne i instalacje rozsączające, a także na budowę zbiorników na wodę przeznaczoną do ponownego wykorzystania. Podobne inwestycje znajdują się w Gdańsku, zaś w Gdyni dofinansowane są ogrody deszczowe. Dopłaty do tworzenia łąk kwietnych i małych zbiorników retencyjnych można uzyskać w województwie łódzkim.

Ponadto, pierwszego lipca ruszył rządowy program „Moja Woda”, adresowany do właścicieli domów mieszkalnych (jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej). Zachęca on do tego, żeby na swoich działkach budować infrastrukturę przeznaczoną do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie nieruchomości i wykorzystywania jej na miejscu – np. do podlewania roślin uprawnych lub ozdobnych, zasilenia oczka wodnego czy do rozsączenia na trawniku albo łące kwietnej. Program ten będzie funkcjonował w latach 2020 – 2024, zaś koszty kwalifikowane liczone są od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r.

W programie „Moja moda” wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Jednocześnie może ona stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i jej wykonania. Okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej zakończenia.

Beneficjent programu powinien w tym czasie przechowywać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek kontroli.

Jak uzyskać dofinansowanie na łapanie deszczówki?

Nabór wniosków ruszył od dnia 1 lipca 2020 i jest prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla miejsca wykonywanej inwestycji. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i można jej składać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie dokumentacji w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przez osoby, które założyły konto i zalogowały się na stronie NFOŚiGW. Pewnym ograniczeniem jest fakt, że wniosek złożony w ten sposób należy potwierdzić podpisem elektronicznym. Osoby nieposiadające podpisu elektronicznego muszą wydrukować wypełniony w generatorze wniosek i wysłać go na adres odpowiedniego WFOŚiGW – musi on zawierać wygenerowany kod paskowy. Ponadto, do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

O czym trzeba pamiętać podczas ubiegania się o wniosek?

W ramach programu „Moja woda” o dotację może wnioskować osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości. W przypadku, kiedy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, wniosek może złożyć tylko jeden z nich, jednakże mając pełnomocnictwa od pozostałych.

Dotacja musi być przy tym jedyną udzieloną lub wnioskowaną w NFOŚiGW i WFOŚiGW na tę inwestycję. Dofinansowania nie można otrzymać na przedsięwzięcia lub jego elementy realizowane albo finansowane z innych środków publicznych, jeżeli sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.

Pompa zatapialna Multi TP 1000 230V OmnigenaKosztami kwalifikowanymi objęte są takie elementy jak:

•    rury odprowadzające wody opadowe z rynien lub wpustów do zbiornika,

•    instalacje rozsączające wodę,

•    zbiorniki retencyjne nadziemne, podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne,

•    urządzenia do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie w ramach programu „Moja woda” nie obejmuje gospodarczego lub rolniczego wykorzystania wody – do rolników kierowany było inne działanie na dofinansowanie budowy/rozbudowy instalacji nawadniających.

Jak można wykorzystać zebraną wodę?

Zebraną deszczówkę można wykorzystać na wiele sposobów – przede wszystkim do podlewania roślin. By samo podlewanie przebiegało sprawnie, warto zainwestować w odpowiednią pompę: małą pompę do deszczówki gromadzonej w kilkusetlitrowych zbiornikach nadziemnych lub pompę zanurzeniową z włącznikiem pływakowym. Za ich pomocą można zasilać małe deszczownie lub zraszacze, a także instalacje kroplujące.

Data publikacji: 09.10.2020 14:43:56

Produkty

Zaloguj się aby skomentować

Dodane do porównania:

Dodaj przynajmniej dwa produkty do porównania