Konsultant - kontakt
501 20 40 70 info@dostudni.pl
Ponad 3000 produktów
Darmowa dostawa na wybrane
14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Czego potrzeba do budowy studni głębinowej?

Czego potrzeba do budowy studni głębinowej? Wyposażenie nadziemne

Studnia głębinowa składa się z elementów nadziemnych i podziemnych. WśródGłowica studni głębinowej wyposażenia nadziemnego wymienia się odpowiednie orurowanie, złączki i zasuwę odcinającą. To wszystko chronić będzie obudowa studni głębinowej.

To ona ma za zadanie zabezpieczyć studnię przed czynnikami zewnętrznymi – deszczem czy spadającymi liśćmi. Współcześnie najbardziej popularne są obudowy z tworzywa sztucznego (np. PVC), ale w użyciu są również betonowe kręgi z żeliwnym włazem. Niezależnie od materiału, z którego są stworzone, powinny zapewniać łatwy dostęp do wnętrza studni i głębokość chroniącą wodę przed zamarzaniem (około 1,5 m).

Nie można zapomnieć o wyposażeniu montowanym wewnątrz budynku, do którego ma być dostarczana woda ze studni głębinowej. Mowa tutaj o wodomierzach i armaturze (tworzących razem zestaw wodomierzowy) oraz ciśnieniowym naczyniu przeponowym do instalacji grzewczych i chłodniczych.

Wyposażenie podziemne studni głębinowej

Na podstawowe wyposażenie składa się pompa głębinowa, rury osłonowe i rury filtracyjne. Poświęć nieco więcej uwagi pompie głębinowej. W studniach głębinowych wykorzystuje się modele przystosowane do pracy w wodzie pitnej. Dzięki nim możliwe jest pobieranie wody z dużych głębokości.

Urządzenia działające na podobnej zasadzie wykorzystuje się też w browarnictwie, rolnictwie i przemyśle wydobywczym ropy naftowej. To jednak specjalistyczne modele przygotowane do pracy w zupełnie innych warunkach.

Kluczowym elementem pompy głębinowej jest wirnik napędzany silnikiem elektrycznym (stąd druga nazwa – pompa wirowa), który uruchamia się tylko podczas pobierania wody. Wirnik swoją pracą tworzy różnicę ciśnień między komorą zasysającą ciecz a komorą ją tłoczącą. Zwiększa tym samym moment pędu cieczy, która dzięki temu może być transportowana do domowej instalacji.

Zgody na zbudowanie studni głębinowej

W przypadku, gdy głębokość studni nie przekroczy 30 m, a planowany dzienny pobór wody wyniesie do 5 m3, wystarczy udać się do właściwego urzędu gminy i zgłosić budowę. W tej sytuacji nie musisz się starać o żadne pozwolenia.

Wiercenie studni głębinowej

Jeśli jednak powyższe limity zostaną przekroczone, będziesz musiał wystąpić o tzw. pozwolenie wodnoprawne. Wynika to z konieczności sporządzenia projektu geologicznego, złożenia dodatkowej dokumentacji u kilku różnych podmiotów i uiszczenia stosownych opłat. Szczegółowe informacje na temat przepisów regulujących budowę studni głębinowej znajdziesz w naszym artykule poświęconym temu zagadnieniu.

Jak zbudować studnię głębinową na własnej działce?

Studnie o głębokości przekraczającej 8 m wykonuje się metodą wiercenia. Służą do tego specjalne wiertnice będące częścią wyposażenia każdej firmy zajmującej się budową studni głębinowych.

Przed rozpoczęciem odwiertów należy ustalić najlepsze miejsce dla studni głębinowej na działce. W tym celu powinno się wykonać badania hydrogeologiczne. Dzięki nim dowiesz się, czy w wyznaczonym miejscu jest dostęp do warstwy wodonośnej oraz czy w pobliżu nie ma potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Wykonanie badań niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwoli precyzyjnie określić miąższość i głębokość warstwy wodonośnej. Umożliwi dobranie odpowiedniego orurowania i filtrów. Pozwoli to też zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy i pracy, jeśli okaże się, że w wybranej lokalizacji nie ma dostępu do wody pitnej.

W ustalaniu miejsca studni głębinowej należy też brać pod uwagę odległość od:

  • granicy działki (minimum 5 m),
  • rowów przydrożnych (minimum 7,5 m),
  • szamba i budynków inwentarskich, w których przetrzymuje się zwierzęta gospodarcze (minimum 15 m),
  • najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej (minimum 30 m),
  • nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych (minimum 70 m).

W zasadzie jedyny przewidziany wyjątek może dotyczyć zlokalizowania studni mniej niż 5 m od granicy działki. Jest to dozwolone tylko wtedy, gdy zostaną zachowane pozostałe wymagane odległości.

Budowa studni głębinowej wiąże się z koniecznością dopilnowania kwestii prawnych oraz zorganizowania firmy z odpowiednim osprzętem. Jest to jednak inwestycja, która niesie ze sobą wiele korzyści. Pobieranie wody z własnego ujęcia nie generuje dodatkowych opłat. Co za tym idzie, z czasem budowa studni może się zwrócić. Niektórzy docenią też brak chloru w wodzie, którego jest sporo w sieci wodociągowej. Choć wymusza to konieczność samodzielnego uzdatniania wody, zdecydowanie warto zdecydować się na to rozwiązanie. Jeśli planujesz budowę studni głębinowej, przeczytaj nasz artykuł o najczęstszych błędach podczas budowy.

Data publikacji: 04.10.2021 09:25:34

Produkty

Zaloguj się aby skomentować

Dodane do porównania:

Dodaj przynajmniej dwa produkty do porównania